Home / Community Gallery / NYE beauty look ๐ŸŒƒ๐Ÿ–ค๐Ÿ’ซโœจ๏ธ๐ŸŽ† I love doing a good smokey eye
Zee ๐Ÿ–ค
NARS All-Star
12/31/23-14:41
NYE beauty look ๐ŸŒƒ๐Ÿ–ค๐Ÿ’ซโœจ๏ธ๐ŸŽ† I love doing a good smokey eye
NYE beauty look ๐ŸŒƒ๐Ÿ–ค๐Ÿ’ซโœจ๏ธ๐ŸŽ† I love doing a good smokey eye and I use the climax mascara as well as the velvet eye pencil in black to help me create party lovin' eyes
NARS
Velvet Eyeliner
NARS
PRIVATE PARTY CLIMAX MASCARA DUOโ€‹